Verificare Imobile

Serviciul verificare imobile este un audit topografic pe care-l realizam pentru imobilele care urmeaza sa fie tranzactionate. Daca intentionezi sa achizitionezi un imobil iti recomandam ca in prealabil sa efectuezi o verificare tehnico-juridica pentru a evita potentiale viitoare litigii. 

Acest serviciu presupune efectuarea urmatoarelor verificari : 

 • amplasamentul imobilului - presupune verificarea limitelor cadastrale ale imobilelor pentru determinarea corectitudinii amplasarii si determinarea eventualelor suprapuneri sau nealinieri cu imobile invecinate inscrise in sistemul de cadastru si Carte Funciara.
 • continutul documentatiei cadastrale - presupune verificarea informatiilor tehnice textuale : adresa imobilului, categoria de folosinta, regimul de intravilan / extravilan, suprafata inscrisa si cea reiesita din masuratori. In cadrul acestei verificari se va constata si regimul constructiilor (cu acte sau fara acte) inscrise in CF dar si daca acestea contin sau nu unitati individuale.
 • propietari, acte si sarcini - presupune verificarea actualilor proprietari inscrisi in Cartea Funciara si documentele juridice care au stat la baza intabularii. Deasemenea se vor verifica daca exista sarcini notate in CF : restrictii, ipoteci, litigii, servituti etc.
 • incadrarea in planul urbanistic (PUG) si (PUZ) - pentru ca probabil intentionezi sa construiesti pe terenul pe care doresti sa-l achizitionezi noi vom efectua o verificare de incadrare a amlasamentului fata de planurile urbanistice existente si-ti vom comunica urmatorii parametrii : incadrarea in zona urbanistica, coeficient POT, coeficient CUT, utilizari admisibile.

*Nota: verificare pe planurile urbanistice este momentan disponibila doar pentru imobilele situate in Municipiul Bucuresti.

 

Verificare imobile – pachet BASIC

Pachetul BASIC de verificare imobile include urmatoarele verificari :

 • verificare amplasament
 • verificare continut documentatie cadastrala

Verificare imobile – pachet SILVER

Pachetul SILVER de verificare imobile include urmatoarele verificari :

 • verificare amplasament
 • verificare continut documentatie cadastrala
 • verificare proprietari, acte si sarcini

Verificare imobile – pachet GOLD

Pachetul GOLD de verificare imobile include urmatoarele verificari :

 • verificare amplasament
 • verificare continut documentatie cadastrala
 • verificare proprietari, acte si sarcini
 • verificare incadrare in planul urbanistic