Monitorizarea deplasarilor prin metoda reflectorless (NOU)

Metoda REFLECTORLESS a fost dezvoltata de catre societatea Total Survey . Prin intermediul acestei noi metode de  efectuare a măsurătorilor în cadrul proiectelor de monitorizare a comportării în timp a construcţiilor şi terenurilor, se elimină complet necesitatea materializării punctelor obiect . Metoda oferă posibilitatea automatizării integrale a procesului de măsurare, analiza statistică a parametrilor monitorizaţi şi furnizarea informaţiilor.

tsDETECT1tsDETECT1

Programul de calcul DETECT

Programul se accesează doar prin intermediul browserelor de internet fără instalarea în prealabil a altor programe. Pentru utilizarea programului, calculatoarele trebuie să aibă o configuraţie minimă astfel încât să permită accesul la internet şi utilizarea browserelor de internet .

www.tsdetect.ro

Parametrii monitorizati

Programul permite determinarea şi analiza stabilităţii pentru următorii parametrii :

 • Variaţia distanţelor plane
 • Variaţia distanţelor spaţiale
 • Deplasări plane determinate pe o anumită direcţie
 • Deplasări plane corectate cu corecţia de discretizare determinate pe o anumită direcţie
 • Deplasări verticale
 • Deplasări verticale corectate cu corecţia de discretizare

Avantajele metodei “reflectorless” (în comparaţie cu metodele clasice)

Metoda reflectorless de monitorizare prezentată are numeroase avantaje faţă de metoda clasică:

 • Punctele monitorizate nu sunt materializate pe corpul obiectului studiat.
 • Eliminarea completă a vizării / punctării manuale . Măsurătorile pot fi efectuate cu unghiuri de pantă chiar şi de 100g .
 • Măsurătorile se pot colecta în mod semiautomatizat sau chiar complet automatizat (prin scanare) fară utilizarea prismelor de monitorizare.
 • Viteza mai mare de colectare a datelor faţă de metoda clasică.
 • Costuri mai mici pentru materializarea punctelor reţelei geodezice prin eliminarea materializării punctelor obiect.
 • Costuri mai mici pentru efectuarea măsurătorilor datorită utilizarii metodei de colectare a datelor automata sau semiautomata.
 • Algoritmi simplificaţi şi mai rapizi pentru depistarea deplasărilor sau a variaţiilor de distanţe plane şi verticale.
 • În cazul utilizării metodei de monitorizare reflectorless în timp real putem avea disponibile valorile şi testările statistice a parametrilor monitorizaţi imediat după efectuarea măsurătorii către fiecare punct. În cazul clasic de monitorizare în timp real rezultatele sunt disponibile doar după efectuarea întregului ciclu de măsurători.
 • Sunt eliminate complet calculele de compensare a reţelei geodezice fiind necesar să se asigure doar acelaşi datum între tranşe de măsurători diferite.
 • Configuraţia punctelor obiect poate fi modificată între tranşele de măsurători fară complicarea algoritmilor de calcul şi testare statistică a parametrilor monitorizaţi.
 •  În cazul determinării deplasărilor prin aplicarea corecţiei de discretizare punctele de staţie nu trebuiesc materializate.

Publicatii

TRIFAN, A : Verificarea practică a metodei reflectorless de determinare a deplasărilor construcţiilor şi terenurilor, Buletinul ştiinţific nr.2, Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti, 2014

TRIFAN, A : Monitorizarea comportamentului în timpul construcțiilor folosind tehnologie reflectorless, Geomat 2013 – Conferință științifică cu participare internațională, Universitatea Technică “Gheorghe Asachi” din Iaşi, 2013