Stiri
Trasarea terenurilor se efectueaza doar dupa achizitionarea inventarului de coordonate

Conform prevederilor art.68 din ordinul 700/2014 , trasarea sau intarusarea unui teren se efectueaza doar dupa ce este achizitionat de la oficiul teritorial inventarul de coordonate al punctelor de pe contur.

Art.68. ┬á„Persoana autorizata este obligata ca, inainte de executarea unei lucrari de trasare pentru un imobil, sa solicite oficiului teritorial coordonatele imobilului din sistemul integrat de cadastru si carte funciara, iar dupa finalizarea lucrarii sa intocmeasca un proces – verbal de trasare si predare – primire a amplasamentului, semnat de catre persoana autorizata si de catre proprietar.”