Stiri
Precizari privind termenele de solutionare a serviciilor ANCPI

In data 16.12.2015 a aparut ordinul nr. 1738/2015 al directorului general al ANCPI . Ordinul specifica termnele pentru solutionarea cererilor care au obiect furnizarea serviciilor de catre ANCPI si unitatile sale subordonate.

Art.2 РTermenele se calculeaza pe zile lucratoare,  ziua inregistrarii cererii in registrul general de intrare si ziua eliberarii neintrand in calculul acestora. 

Practic termenul efectiv de solutionare a unui serviciu se prelungeste cu 2 zile. Exemplu : pentru cod 211 prima inscriere in cartea funciara – termen 18 zile (regim normal) termenul efectiv de solutionare este 20 zile lucratoare.