Plan de situatie

Planul de situatie , ridicarea topografica sau planul topografic este o reprezentare grafica conventionala generalizata sau detaliata a unei suprafete de teren rezultata in urma procesului de masurare, compensare a masuratorilor si prelucrari realizate la birou. In functie de natura si gradul de detaliere al elementelor masurate planul de situatie poate fi realizat la urmatoarele scari :

  • 1:2000 si 1:1000 - pentru zone de teren rurale sau extravilan unde densitatea elementelor masurate este medie
  • 1:500 - pentru zone de teren urbane unde densitatea elementelor masurate este mare
  • 1:200, 1:100 si 1:50 - pentru zone de teren unde densitatea elementelor masurate este foarte mare

Cand ai nevoie de un plan de situatie

🔴daca vrei sa achizitionezi un teren pentru a verifica limitele si constructiile existente in teren vs. documentatia cadastrala

🔴 daca ai nevoie de o inventariere exacta a situatiei din teren

🔴 daca vrei sa demarezi un proiect de construire / reabilitare

🔴 pentru proiectarea corecta a unui proiect de infrastructura

🔴 pentru a clarifica o situatie de litigiu cu privire la limitele de proprietate

🔴daca acesta a fost solicitat in partea de avize prin Certificatul de Urbansim

Tipuri de planuri de situatie

🟢 Pentru obtinerea autorizatiei de construire PAC 

🟢 Pentru obtinerea planurilor urbanistice specifice : PUD - plan urbanistic de detaliu, PUZ -plan urbanistic zonal, PUG - plan urbanistic general

🟢 Pentru inventariere (ex. platforme industriale, situri arheologice, etc.)

🟢 Pentru proiectare (un proiect de construire demareaza intodeauna cu realizarea planului de situatie ce ofera suportul necesar pentru o proiectare corecta)

🟢 Pentru determinarea amplasamentului, suprafetei si vecinatatile unui teren

In functie de elementele masurate si reprezentate grafic in planurile de situatie distingem :

📌 planuri de situatie planimetrice - unde sunt reprezentate doar informatii planimetrice (plane).

📌 planuri de situatie planimetrice si altimetrice - unde sunt reprezentate elementele planimetrice dar si cele altimetrice (altitudinile punctelor masurate)

⬅️ Plan de situatie planimetric si altimetric realizat pentru proiectarea unui nou cartier rezidential. 

 

In 95% din cazuri Planul de situatie este realizat in sistemul de proiectie national - Stereo '70, plan de referinta Marea Neagra '75 deoarece acesta poate fi integrat / comparat din punct de vedere planimetric si atlimetric cu alte produse topografice anterior executate. Desemenea utilizarea sistemului national de proiectie faciliteaza compararea limitelor de proprietate masurate in teren cu limitele cadastrale preluate din baza de data a Oficiilor de Cdastru si Publicitate Imobiliara.

 

Planul de situatie va contine elemente planimetrice identificate in teren :

Infrastructura rutiera si pietonala : drumuri, sosele, alei, trotuare, platforme, poduri, podete si parapeti

Constructii : permanente si confectii temporare aflate in interiorul imobilului masurat dar si in proximitate

Ziduri, imprejmuiri : ziduri de sprijin, garduri existente in perimetrul masurat

Retele edilitare : electrice, termoficare, gaz, apa, telefon

Vegetatie si alte amenajari peisagistice

Hidrografie : ape curgatoare si statatoare

Elemente ale terenului natural : taluzuri, rupturi ale terenului vai si viroage

Elemente cadastrale : limite cadastrale ale imobilelor inscrise in Cartea Funciara, dimensiunile laturilor imobilelor si inventarul de coordonate ale pucntelor ce definesc limita de proprietate

 

Planul de situatie va contine elemente altimetrice identificate in teren :

Puncte cotate altimetric : ale elementelor planimetrice masurate

Relieful terenului : puncte cotate ale terenului natural

Curbe de nivel : acestea se vor realiza doar in situatia in care zona propusa pentru masurare contine teren natural si daca declivitatea terenului este pronuntata

Inaltimile cladirilor : inaltimi carcateristice ale cladirilor masurate


🌐 Vizualizeaza aici cateva modele de planuri de situatie planimetrice si altimetrice realizate de compania noastra

📽️ Vizualizeaza aici portofoliul nostru de lucrari specifice domeniului topo-geodezic

📧 Completeaza aici formularul de contact pentru a primi o oferta de pret personalizata. Vei fi contactat in cel mai scurt timp de un consultant de vanzari.