Stiri
Documentatiile cadastrale neinscrise
in CF isi pierd valabilitatea

Conform ordinului 700 privind avizarea, receptia si inscrierea in Cartea Funciara, documentatiile cadastrale neinscrise in CF in termen de un an de zile de la data intrarii in vigoare a regulamentului isi pierd valabilitatea.

  • Conform articolului 74 alineat 1, „in termen de 1 an de la data intrarii in vigoare a prezentului regulament, orice solicitare de inscriere in cartea funciara a unui imobil, pe baza unei documentatii cadastrale receptionate cu alocare de numar cadastral atribuit anterior implementarii sistemului informatic integrat de cadastru si carte funciara, se realizeaza cu completarea vechii documentatii prezentate in original, sau a copiei conform cu originalul a documentatiei eliberata de biroul teritorial, cu fisierul .cpxml intocmit de o persoana autorizata, unde se va mentiona la Mentiuni vechiul numar cadastral, in vederea introducerii imobilului in sistemul integrat de cadastru si carte funciara”.
  • Conform articolului 74 alineat 2 „dupa expirarea acestui termen, documentatiile cadastrale prevazute la alineatul anterior, neinscrise in cartea funciara isi pierd valabilitatea, iar numerele cadastrale alocate se anuleaza din oficiu”.

Puteti citi intregul ordin aici .