Fotogrammetrie
Determinare volum depozit deseuri

Pentru determinarea volumului de deseuri depozitat s-a folosit ca metoda de masurare aerofotogrametria. In urma prelucrarilor fotogrammetrice a rezultat norul dens de puncte ce a fost utilizat pentru determinarea modelului 3D . Calculul de volum s-a efectuat utilizand modelul initial si cel actual.