Cadastru
Apartamentare bloc 12 Dream Residence
Pentru acest proiect Total Survey a realizat urmatoarele servicii :
 
▪️ alipiri și dezmembrări pentru configurarea terenurilor
▪️ plan de situație pentru proiectare
▪️ asistență topografică pe toată perioada execuției
▪️ dezmembrare teren pentru parcările exterioare
▪️ înscrierea în Cartea Funciară a construcției
▪️ apartamentare constrtuctiei pentru crearea unităților individuale