Documente de CF

Extrasul de Carte Funciara pentru informare contine date despre: numarul cadastral alocat imobilului, numarul de Carte Funciara al imobilului, adresa postala si eventualele sarcini inscrise in partea a 3a (uz, uzufruct, servitute, privileugiu etc.) Verificarea autenticitatii informatiilor din extrasul de Carte Funciara se realizeaza prin solicitarea emiterii unui nou extras de Carte Funciara pentru informare valabil ( valabilitatea extrasului de Carte Funciara pentru informare este de 30 de zile de la data emiterii) care prezinta corespondenta intrutotul cu cartea funciara originala, pastrata la Biroul de Carte Funciara teritorial.

Verificarea autenticitatii informatiilor din extrasul de Carte Funciara se realizeaza prin solicitarea emiterii unui nou extras de Carte Funciara pentru informare valabil ( valabilitatea extrasului de Carte Funciara pentru informare este de 30 de zile de la data emiterii) care prezinta corespondenta intrutotul cu cartea funciara originala, pastrata la Biroul de Carte Funciara teritorial.

Se poate verifica existenta Cartii funciare a unui imobil prin furnizarea unor simple date de identificare: adresa postala a imobilului sau numele proprietarului/proprietarilor. Aceasta se poate face la biroul de carte funciara direct de proprietar.

Sarcinile inscrise in extrasul de Carte Funciara pentru informare se pot radia in baza documentelor juridice care atesta „stingerea” acestora; operatiunea o putem efectua prin imputernicire notariala din partea proprietarului/proprietarilor.