La teren

Verificarea unui amplasament la teren vine cu informatii suplimentare fata de verificarea digitala a acestuia. Astfel, in afara de imaginile satelitare, si planurile cu suprapuneri si nealinieri, societatea noastra va face masuratori la teren, identificand astfel toate detaliile planimetrice regasite in perimetrul de interes.

This type of verification has the advantage that it can be identified very easily and quick eventual problems on site, like overlaps with the adjacent properties, special constructions that can be found on site (electric poles, pipes, electric networks, etc.) or other details that can disturb the possession (clandestine buildings, etc.).Acest tip de recunoastere are avantajul ca se pot identifica foarte usor si rapid eventualele probleme din teren, cum ar fi suprapuneri cu vecinii, constructii speciale ce s-ar putea regasi pe teren (stalpi de inalta tensiune, conducte, linii electrice samd) sau alte detalii care ar putea tulbura posesia (construcii clandestine etc.).

We recommend  this type of verification to everybody, who want to make a real estate investment, in order to avoid unpleasant situations.Recomandam o astfel de identificare tuturor persoanelor ce urmeaza sa faa o investitie imobiliara de acest gen, pentru a evita situatiile neplacute.

Trasare terenTrasare teren