Digital

Verificarea amplasamentului unui imobil se poate realiza doar daca exista documentatie cadastrala avizata.

Throughout this „digital” verification our company can offer you satellite images above which it can be overlapped the images of your property according to your existing cadastral documentation. Throughout this service, you , as a owner of future owner, will have an overall picture of your estate.Prin aceasta verificare „digitala” societatea noastra va poate oferi niste imagini satelitare peste care se poate suprapune imaginea terenului dumneavoastra conform documentatiei cadastrale existente. Prin aceast serviciu, dumneavoastra, in calitate de proprietar sau viitor proprietar, veti avea o imagine de ansamblu a amplasamentului proprietatii.

This service is very useful if you want to confront the cadastral documentation with the property location, where you know it is or where it has been shown.Acest serviciu este foarte util in cazul in care doriti sa confruntati documentatia cadastrala cu locul unde stiti ca este terenul sau unde v-a fost aratat.

In order to verify the eventual existent overlaps with the adjacent properties, we can provide detailed plans which contain cadastral boundaries of your property, as well as cadastral boundaries of the surrounding estates. On these plans are highlighted the overlapped / non-alignment areasPentru verificarea eventualelor suprapuneri existente cu imobilele invecinate, va putem furniza planuri de detaliu ce contin limitele cadastrale ale imobilului dumneavoastra precum si limitele cadastrale ale imobilelor invecinate. Pe aceste planuri sunt evidentiate zonele de supapunere / nealiniere .