Amplasament

Datele caracteristice ale unui imobil sunt : suprafata, forma, dimensiunile  si amplasamentul. Primele trei informatii sunt usor de verificat, acestea aparand pe planul de amplasament si delimitare, unde regasim informatii referitoare la suprafata imobilului, forma acestuia cat si dimensiunile laturilor limitei de proprietate.

Property location can not be verified exactly by the beneficiary. If you do not want to have unpleasant surprises: incorrect identifications of the property (on positions specified by the owner) or overlaps with other cadastral documentation in the vicinity, we recommend you to verify the emplacement. Our company can perform the following types of verification:

Amplasamentul imobilului nu poate fi verificat exact de catre beneficiar . Daca doriti sa nu aveti surprize neplacute : identificari incorecte ale imobilului (pe pozitii specificate de proprietar) sau suprapuneri cu alte documentatii cadastrale aflate in vecinatate va recomandam sa efectuati o verificare a amplasamentului . Societatea noastra poate efectua urmatoarele tipuri de verificari :

Cadastru Intravilan fara constructiiCadastru Intravilan fara constructii