Limita cadastrala

Documentatia de rectificare se intocmeste in momentul in care se constata diferente intre limitele materializate pe teren si limitele avizate de catre oficiul de cadastru.

Acte necesare

 

 • Extras de carte  funciara pentru informare (nu mai vechi de 1 luna)
 • Declaratie notariala a proprietarului din care sa reiasa ca doreste actualizarea documentatiei cadastrale.
 • Proces verbal de buna vecinatate semnat de toti vecinii din care sa reiasa ca sunt de acord cu limita cadastrala propusa. Acesta este necesar doar daca imobilul nu este complet imprejmuit.
 • Cereri tip
 • Copii acte de identitate proprietar(i).

Termen de executie

2-3 zile lucratoare

Termen de avizare

 

 • Regim normal: 15 de zile lucratoare
 • Regim de urgenta: 5 zile lucratoare

Taxe OCPI

 

 • Regim normal: 120 lei
 • Regim de urgenta: 600 lei

Documente predate

 

 • Incheiere de intabulare
 • Extras de carte funciara pentru informare
 • Plan de amplasament si delimitare a terenului.