Fara constructii

Aceasta sectiune ofera informatiile necesare pentru proprietarii ce detin un teren intravilan fara constructii. Demersurile necesare pentru acordarea unui numar cadastral si a inscrierii in cartea funciara a terenului incepe printr-o informare corecta si exacta a procedurilor ce trebuie urmate.

Astfel, dupa incheierea contractului cadru dintre dumneavoastra, in calitate de proprietar si noi, in calitate de prestator de servicii cadastrale, o echipa de lucru va veni la teren unde va intocmi masuratorile necesare. Ulterior, vom proceda la redactarea partii tehnice, timp in care dumneavoastra, in calitate de proprietar va trebui sa obtineti actele necesare partii juridice a dosarului si sa le aduceti la sediul societatii noastre.

Dupa ce toate procedurile de mai sus au fost inchise, noi depunem dosarul la Oficiul de cadastru si publicitate imobiliara, il urmarim pe intreg procesul de avizare, intervenim daca exista probleme tehnice si il ridicam avizat la finalul procesului.

Noi nu uitam de dosarul tau. Am dezvoltat o aplicatie informatica care ne permite sa urmarim in timp real starea dosarului dumneavoastra.

Acte necesare

Pentru intocmirea documentatiei de cadastru si intabulare actele necesare sunt:

Caz 1. Cand terenul a fost primit sau retrocedat de la stat

  • titlu de proprietate – copie legalizata;

sau

  • ordinul prefectului – copie legalizata;

Caz 2. Cand terenul a fost cumparat de la persoana fizica / juridica

  • Copie legalizata a contractului de vanzare cumparare.

Caz 3. Mostenire

In aceasta situatie este necesara copie legalizata a certificatului sau certificatelor de mostenire. Pe langa aceste documente, va trebui si setul de documente din cazul 1 sau 2, in functie de cum a fost dobandit imobilul de catre defunct(i).


Caz 4. Sentinta civila

In aceasta situatie este necesare copie conform cu originalul (se emite doar de catre Judecatorie) a sentintei definitive si irevocabile.

Pe langa cele enumerate mai sus, mai sunt necesare:

  • Certificat fiscal in original (emis de primaria comunei pe raza caruia se afla terenul). Acesta este valabil in luna in care este emis si trebuie sa fie in perioada de valabilitate in momentul in care se depune dosarul la Oficiul de cadastru si Publicitate Imobiliara.
  • copii acte identitate proprietari(i)
  • cereri tip. Acestea sunt o serie de formulare tip puse la dispozitie de societatea de cadastru in momentul in care se semneaza contractul de prestari servicii.

Acte optionale:

  • daca terenul nu este imprejmuit este nevoie de un plan parcelar semnat si stampilat de serviciul urbanism / cadastru al primariei pe raza caruia este terenul.

Termen de executie

2-3 zile lucratoare (poate varia in functie de conditiile meteo)

Termen de avizare OCPI

15 zile lucratoare (regim normal) sau 5 zile lucratoare (regim urgenta). Pentru avizare in regim de urgenta valoarea taxei OCPI este de 5 ori mai mare, respectiv pentru o taxa de regim normal de 120 lei, valoarea acesteia la urgenta este de 120 x 5 = 600 lei.

Taxe OCPI

Valoarea taxei percepute de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara este de 120 de lei (regim normal). 

Documente predate

 

  • Incheiere de intabulare
  • Extras de carte funciara pentru informare
  • Plan de amplasament si delimitare