Teren extravilan

Pentru proprietarii ce detin un teren situat in extravilanul unei comune si care doresc sa il vanda este necesara intocmirea unei documentatii de atribuire numar cadastral si inscriere in cartea funciara. Intocmirea dosarului pentru aceasta operatiune se face integral de societatea noastra. Tot noi il depunem la Oficiul de cadastru si publicitate imobiliara, il urmarim pe intreg procesul de avizare, intervenim daca exista probleme tehnice si il ridicam solutionat la finalul procesului.

Noi nu uitam de dosarul tau. Am dezvoltat o aplicatie informatica care ne permite sa urmarim in timp real starea dosarului dumneavoastra.

Acte necesare

Pentru intocmirea documentatiei de cadastru si intabulare actele necesare sunt:

Caz 1. Cand terenul a fost primit sau retrocedat de la stat

  • Titlu de proprietate – copie legalizata sau ordinul prefectului – copie legalizata;

Caz 2. Cand terenul a fost cumparat de la persoana fizica / juridica

  • Copie legalizata a contractului de vanzare cumparare.

Caz 3. Mostenire 

In aceasta situatie este necesara copie legalizata a certificatului sau certificatelor de mostenire. Pe langa aceste documente, va trebui si setul de documente din cazul 1 sau 2, in functie de cum a fost dobandit imobilul de catre defunct(i).

Caz 4. Sentinta civila

In aceasta situatie este necesara copie conform cu originalul (se emite doar de catre Judecatorie) a sentintei definitive si irevocabile.

Pe langa cele enumerate mai sus, mai sunt necesare:

  • Plan parcelar emis si stampilat de primarie.  In caz ca nu exista plan parcelar pentru tarlaua in care se afla terenul dumneavoastra, cadastrul se va face cu mentiunea „ampasament incert” in baza unei declaratii notariale a proprietarului ca intelege si este de acord cu situatia imobilului.
  • Certificat fiscal in original (emis de primaria comunei pe raza caruia se afla terenul). Acesta este valabil in luna in care este emis si trebuie sa fie in perioada de valabilitate in momentul in care se depune dosarul la Oficiul de cadastru si Publicitate Imobiliara.
  • Copii acte identitate proprietari(i)
  • Cereri tip. Acestea sunt o serie de formulare tip puse la dispozitie de societatea de cadastru in momentul in care se semneaza contractul de prestari servicii.

Termen de executie

2-3 zile lucratoare (poate varia in functie de conditiile meteo)

Termen de avizare OCPI

15 zile lucratoare (regim normal) sau 5 zile lucratoare (regim urgenta). Pentru avizare in regim de urgenta valoarea taxei OCPI este de 5 ori mai mare, respectiv pentru o taxa de regim normal de 120 lei, valoarea acesteia la urgenta este de 120 x 5 = 600 lei.

Taxe OCPI

Valoarea taxei percepute de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara este de 120 de lei. 

Documente predate

Incheiere de intabulare, extras de carte funciara pentru informare si plan de amplasament si delimitare a terenului.