Prima inscriere in CF

Prima inscriere in Cartea Funciara este procedura prin care unui imobil situat pe teritoriul tarii i se atribuie un numar cadastral si este inscris in Cartea Funciara, astfel dovedindu-se existenta dreptului real sau personal inscris. Tipuri de imobile pentru care este necesara prima inscriere in Cartea Funciara:

What is Land Registry?Ce este Cartea Funciara ?

Land Registry is a system of public recording with a legal basis that describes with certainty the property and legal rights. Through land registers are kept full and accurate legal records of properties owned by individuals and businesses in the same locality.Cartea Funciara este un registru public care descrie imobilul si drepturile reale . Prin intermediul cartilor funciare se tine o evidența juridică integrală și exactă a imobilelor, proprietatea persoanelor fizice și juridice din aceeași localitate.

What is the purpose of Land Registry?Care este scopul Cartii Funciare ?

Land Registry proves the existence of a registered lawful right in favour of a person who acquired or established in good faith immovable property rights, until the contrary is proven. Real estate advertising is performed all over the country throughout land registration and has as purpose the enrolment of ownership in the land registry and other legal rights which are transmitted, constituted, modified or, if necessary, extinguish and radiates as a result of acts concerning and legal facts about a property. In the Land Registry are recorded, or, if applicable, will be cancelled as well as other legal relations, personal rights, prohibitions, disability and judicial litigation related to real estate.
Cartea funciară dovedește existența dreptului real înscris, în folosul persoanei care a dobândit sau constituit cu bună-credință un drept real imobiliar, cât timp nu se dovedește contrariul. Publicitatea imobiliară se îndeplinește pe tot teritoriul țării prin carte funciară și are ca obiect înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate și a celorlalte drepturi reale care se transmit, se constituie, se modifică sau care, după caz, se sting și se radiază, ca urmare a actelor și faptelor juridice referitoare la un bun imobil. În cartea funciară se mai înscriu, sau, după caz, se radiază și alte raporturi juridice, drepturi personale, interdicții, incapacități și litigii judiciare în legatură cu bunul imobil.

When is it necessary to register first in the Land Registry? Cand este necesara prima inscriere in Cartea Funciara ?

Any land registration of a sale contract (the equivalent transcription in the Inscriptions and Transcriptions Register Property) must be preceded by the opening of the Land Registry. The opening of a Land Registry it is not conditioned on a sale, but is achieved most often in this situation.Orice intabulare a unui contract de vanzare-cumparare (echivalentul transcrierii în Registrul de inscriptiuni si transcriptiuni imobiliare) trebuie precedata de deschiderea Cartii funciare. Deschiderea cartii funciare nu este conditionata de o vanzare, dar se realizeaza cel mai adesea in aceasta situatie.