Cu constructii

Un teren pe care se afla una sau mai multe constructii poate fi parcelat in 2 sau mai multe loturi doar daca are cadastru si este intabulat in cartea funciara. Operatiunea se face in momentul in care se doreste vanzarea sau donatia unei parti din acel teren, sau vanzarea intregului teren dar in parcele mai mici.

Restrictii tehnice:

 • fiecare lot rezultat trebuie sa aiba acces la un drum.
 • Limita cadastrala nu poate trece prin constructie.

 

 1. Dezmembrare tehnica
 2. Dezmembrare juridica

Societatea noastra se ocupa doar de dezmembrarea tehnica a imobilului. Astfel, dupa predarea documentelor mentionate in seciunea „Documente predate”, proprietarul va merge la notariat unde se va face actul de dezmembrare si inscrierea in cartea funciara a fiecarui lot rezultat.

Acte necesare

 

 • Extras de carte funciara pentru informare (nu mai vechi de 1 luna)
 • Certificat de urbanism pentru dezmembrare, doar daca se doreste dezmembrarea in mai mult de 2 loturi.
 • Copie documentatie cadastrala.
 • Cereri tip
 • Copii acte identitate proprietari.

Termen de executie

2-3 zile lucratoare

Termen de avizare OCPI

 

 • Regim normal: 7 zile lucratoare
 • Regim de urgenta: 3 zile lucratoare

Taxe OCPI

 

 • Regim normal: 60 lei / lot dezmembrat
 • Regim de urgenta: 300 lei / lot dezmembrat

Documente predate

 

 • Referat de admitere cerere de dezmembrare
 • Plan de amplasament si delimitare cu propunerea de dezmembrare (2 exemplare)
 • Plan de amplasament si delimitare pentru fiecare lot rezultat (2 exemplare / lot)