Apartamente U.I.

Prin aceasta operatiune un apartament sau un spatiu comercial poate fi dezmembrat in 2 sau mai multe spatii individuale pentru care se vor acorda numere cadastrale distincte.

Subsequent the approval of cadastral documentation for dismantling the building, it will be prepared the authentic dismantling document in order to register them in the distinctive Land RegistriesUlterior avizarii documentatiei cadastrale pentru dezmembrarea imobilului, se va intocmi actul autentic de dezmembrare in vederea inscrierii in carti funciare distincte.

This operation requires that the property have an approved cadastral documentation with an cadastral number and is registered in the Land Registry.

 Aceasta operatiune presupune ca pentru imobil sa existe documentatie cadastrala avizata cu numar cadastral si intabulat in cartea funciara.

Necessary documentsActe necesare

Execution periodTermen de executie

2-3 working days2-3 zile lucratoare

Term of documentation approval by the Cadastre OfficeTermen de avizare

 • Normal regime: 7 working days
 • Emergency regime: 3 working days

 • Regim normal: 7 zile lucratoare
 • Regim urgenta: 3 zile lucratoare

OCPI FeesTaxe OCPI

 • Normal regime: 60 lei / dismantled lot
 • Emergency regime: 300 lei / dismantled lot

 • Regim normal: 60 lei / lot dezmembrat
 • Regim urgenta: 300 lei / lot dezmembrat

Handed documentsDocumente predate

 • Admission report for the dismantling application
 • Interior building/apartment mapping with dismantling proposal (2 copies)
 • Mapping of the resulted propriety (2 copies )

 • Referat de admitere a cererii de dezmembrare
 • Releveu cu propunerea de dezmembrare (2 exemplare)
 • Releveu imobil rezultat (2 exemplare)