Apartamente U.I.

Prin aceasta operatiune un apartament sau un spatiu comercial poate fi dezmembrat in 2 sau mai multe spatii individuale pentru care se vor acorda numere cadastrale distincte.

Ulterior avizarii documentatiei cadastrale pentru dezmembrarea imobilului, se va intocmi actul autentic de dezmembrare in vederea inscrierii in carti funciare distincte.

 

Aceasta operatiune presupune ca pentru imobil sa existe documentatie cadastrala avizata cu numar cadastral si intabulat in cartea funciara.

Acte necesare

 

Termen de executie

2-3 zile lucratoare

Termen de avizare

 

  • Regim normal: 7 zile lucratoare
  • Regim urgenta: 3 zile lucratoare

Taxe OCPI

 

  • Regim normal: 60 lei / lot dezmembrat
  • Regim urgenta: 300 lei / lot dezmembrat

Documente predate

 

  • Referat de admitere a cererii de dezmembrare
  • Releveu cu propunerea de dezmembrare (2 exemplare)
  • Releveu imobil rezultat (2 exemplare)