Apartamentare constructii

Daca ai construit un ansamblu imobiliar sau doar o constructie compusa din mai multe apartamente, boxe parcari subterane ,dupa caz, cu scopul de a le vinde, vei avea nevoie de o documentatie de apartamentare a imobilului.

Prin aceasta operatie fiecare apartament , boxa , parcare denumite si UI (unitati individuale ) va primi un numar cadastral unic urmand ca procesul sa se incheie pe cale notariala, unde se va intocmi actul de dezmebrare autentic, in vederea deschiderii si inscrierii in carti funciare distincte.

Pentru a putea intocmi o documentatie cadastrala de apartamentare (dezmembrare constructie) este nevoie ca terenul si constructia sa aiba numar cadastral si sa fie inscrise in cartea funciara.

Acte necesare

 • Extras de carte funciara pentru informare (nu mai vechi de 1 luna)
 • Documentatie cadastrala – copie
 • Cereri tip;
 • Copie CI sau CUI proprietar

Termen de executie

Incepand cu 4 zile lucratoare, in functie de amploarea constructiei

Termen de avizare OCPI

 • Regim normal: 7 zile lucratoare
 • Regim de urgenta: 3 zile lucratoare

Taxe OCPI

 • Regim normal: 60 lei / unitate individuala
 • Regim de urgenta: Valoare taxa regim normal x 5. In caz ca valoarea suplimentului de urgenta este mai mare de 5000 lei, atunci taxa de urgenta este Taxa regim normal + 5000 lei.

Documente predate

 • Referat de admitere a cererii de apartamentare
 • Relevee pentru fiecare UI rezultat in urma operatiunii.
 • Foaie de avere a constructiei.