Pentru PUD, PAC, PUZ

In vederea elaborarii documentaiilor de urbanism: Plan Urbanistic Zonal (PUZ), Plan urbanistic de Detaliu (PUD), Plan Urbanistic General (PUG)  sau pentru elaborarea Proiectului de autorizarea executarii lucrarilor de construire este necesar intocmirea unui aviz tehnic avizat de OCPI.

Acte necesare

 

 • Documentatie cadastrala – copie
 • Extras de carte funciara pentru informare
 • Acte de proprietate – copie
 • Certificat de urbanism – copie legalizata
 • Extras de plan parcelar eliberat de Primarie (doar pentru PAC)
 • Copie CI proprietar sau CUI in cazul persoanelor juridice
 • Aviz de incepere a lucrarilor.

 

Termen de executie

2-3 zile lucratoare

Termen de avizare

 

 • Regim normal: 15 de zile lucratoare
 • Regim de urgenta: 5 zile lucratoare

 

Taxe OCPI

 

 • Regim normal: intre 200 si 1500 de lei, in functie de suprafata
 • Regim de urgena: intre 1000 si 6500 lei in functie de suprafata

 

Documente predate

 

 • Proces verbal de receptie a avizului tehnic
 • Plan de amplasament si delimitare (2 exemplare)