Pentru proiectare

In vederea elaborarii oricarui tip de proiect ce se doreste implementat pentru o anumita zona trebuiesc intocmite masuratori in vederea stabilirii cat mai exacte a detaliilor topografice ce descriu din punct de vedere planimetric cat si altimetric zona de interes. Masuratorile efectuate pot fi avizate de catre Oficiul de cadastru si Publicitate imobiliara si utilizate ulterior in proiectarea si implementarea proiectului.

Necessary documentsActe necesare

 • Excerpt from Land Registry for infromation – copy
 • Property documents (sale-purchase contract, inheritance certificate, propriety title)- copy
 • Cadastral documentation-copy
 • Extract from the plot plan issued by the Town Hall
 • Copies of identity cards of the owners

 • Extras de carte funciara pentru informare – copie
 • Acte de proprietate (contract de vanzare cumparare, certificat de mostenitor, titlu de proprietate etc.) – copie
 • Documentatie cadastrala – copie
 • Extras de plan parcelar eliberat de Primarie
 • Copie CI proprietar

Execution periodTermen de executie

2-3 working days2-3 zile lucratoare

Termen de avizareTermen de avizare

 • Normal regime: 15 working days
 • Emergency regime: 5 working days

 • Regim normal: 15 de zile lucratoare
 • Regim de urgenta: 5 zile lucratoare

OCPI FeesTaxe OCPI

 • Normal regime: between  200 and 1500 lei, depending on the surface
 • Emergency regime: between 1000 and 6500 lei, depending on the surface

 • Regim normal: intre 200 si 1500 lei, in functie de suprafata
 • Regim de urgenta: intre 1000 si 6500 lei, in functie de suprafata

Handed documentsDocumente predate

 • Reception protocol of technical approval
 • Emplacement and boundary site plan (2 copies)

 • Proces verbal de receptie aviz tehnic
 • Plan de amplasament si delimitare imobil (2 exemplare)