Fara Constructii

Daca detii doua sau mai multe imobile invecinate si ai vrea ca acestea sa formeze un singur imobil atunci ai nevoie de o documentatie de alipire. Documentatia de alipire se poate face in cazul in care fiecare dintre imobile are numar cadastral acordat si este inscris in cartea funciara. In urma acestei documentatii, numerele cadastrale vechi se vor sista si se va acorda un singur numar cadastral pentru imobilul obtinut prin alipire.

The same will happen with the land books, but for that you will have to consult a public notary depending to the preparation of the authentic merging document and its registration in the Land Registry.La fel se va intampla si cu cartile funciare dar pentru aceasta va trebui sa consulti un notar public in functie pentru intocmirea actului autentic de alipire si inscrierea acestuia in cartea fuciara.

Technical conditions:

Conditii tehnice:

Necessary documentsActe necesare

 • Excerpt from Land Registry in original (not older than 1 month) for every lot which will be merged.
 • Urbanism certificate – certified copy
 • Copy of cadastral documentation of the merged proprieties
 • Application forms
 • ID copies of the owners.
 • Notary statement for entering in indivision – unless properties are owned by the same person.

 • Extras de carte funciara pentru informare (nu mai vechi de 1 luna) pentru fiecare imobil ce urmeaza a fi alipit.
 • Certificat de urbanism pentru alipire – copie legalizata
 • Documentatiile cadastrale ale imobilelor ce vor fi alipite
 • Cereri tip
 • Copii acte de identitate proprietar
 • Declaratie notariala de intrare in indiviziune – doar daca imobilele nu sunt detinute de acelasi proprietar.

Execution periodTermen de executie

2-3 working days2-3 zile lucratoare

Term of documentation approval by the Cadastre OfficeTermen de avizare OCPI

 • Normal regime: 7 working days
 • Emergency regime: 3 working days

 • Regim normal: 7 zile lucratoare
 • Regim de urgenta: 3 zile lucratoare

OCPI FeesTaxe OCPI

 • Normal regime: 60 lei
 • Emergency regime: 300 lei

 • Regim normal: 60 lei
 • Regim de urgenta: 300 lei

Handed documentsDocumente predate

 • Admission report for the merging application
 • Emplacement and boundary site plan with merging proposal (2 copies)
 • Emplacement and boundary site plan for the final lot (2 copies / merged lot)

 • Referat de admitere a cererii de alipire
 • Plan de amplasament si delimitare cu propunerea de alipire (2 exemplare)
 • Plan de amplasament si delimitare lot rezultat (2 exemplare)