Date tehnice

Daca ai un imobil pentru care la un moment dat s-a intocmit o documentatie cadastrala si imobilul a fost inscris in cartea funciara, dar intre timp ai demolat, construit sau s-a schimbat adresa postala, insemna ca ai nevoie de o documentatie de actualizare a documentatiei cadastrale si a datelor inscrise in cartea funciara.

Astfel documentatia de actualizare date imobil se poate intocmi in unul sau cumulativ pentru cazurile:

 • Au fost modificate datele de identificare ale imobilului (Adresa, nr. postal etc)
 • Constructia(le) existenta/e pe teren a(u) fost extinsa(e);
 • Constructia (iile) a(u) fost desfiintate

Acte necesare

Caz 1.  Adresa imobilului a fost modificata

 • Adresa de nomenclatura stradala – copie legalizata

Caz 2. Una sau mai multe constructii au fost demolate

 • Autorizatie de demolare – copie legalizata
 • Proces verbal de receptie la finalizarea lucrarilor. Acesta trebuie sa fie semnat si stampilat de un reprezentant al autoritatii emitente a autorizatiei. Receptia intre beneficiar si firma executanta nu este valabil.

Caz 3. Una sau mai multe constructii au fost extinse sau supraetajate.

 • Autorizatie de extindere – copie legalizata
 • Proces verbal de receptie la finalizarea lucrarilor. Acesta trebuie sa fie semnat si stampilat de un reprezentant al autoritatii emitente a autorizatiei. Procesul verbal de receptie realizat intre beneficiar si firma executanta nu este valabil

Pe langa documentele specifice fiecarui caz mai sunt necesare:

Termen de executie

2-3 zile lucratoare

Termen de avizare OCPI

 

 • Regim normal: 15 zile lucratoare
 • Regim de urgenta: 5 zile lucratoare

Taxa OCPI

 

 • Regim normal: 60 ron
 • Regim de urgenta: 300 ron

Documente predate

 

 • incheiere de intabulare
 • extras de carte funciara pentru informare
 • plan de amplasament si delimitare