2D

Releveele de fatada sau ale structurilor sunt realizate foarte precis prin intermediul tehnologiei de masurare reflectorless (precizie de +/- 2...3mm). Planurile rezultate ale releveelor sunt realizate in sistem bidimensional (2D).

Mapping are necessary for:Releveele sunt necesare pentru :

  • an efficient design
  • rehabilitation of structures / buildings
  • verification of structures form (deformations)

  • o proiectare eficienta
  • reabilitare structuri / cladiri
  • verificare forma (deformare) structuri

Execution periodTermen de executie

  • 1 working day (varies depending on the size and complexity of the studied subject)

  • 1 zi lucratoare (variaza in functie de marimea si complexitatea obiectului studiat)

Releveu stalpReleveu stalp