Plan de incadrare in zona

Pentru un imobil identificat cu numar cadastral se pot elibera de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara planuri de incadrare in zona pe suport harta sau ortofotoplan intocmite la diverse scari, in functie de cerinte.

Planurile de incadrare in zona pot fi utilizate sau cerute dupa caz pentru diverse operatiuni ce privesc imobilul in cauza respectiv: pentru certificatul de urbanism, pentru intocmirea proiectului necesar autorizatiei de construire, pentru dezvoltarea a diferite proiecte de sistematizare etc.

Acte necesare

  • Plan de amplasament si delimitare sau un extras de carte funciara din care sa reiasa numarul cadastral
  • Cerere tip.

Termen de executie

1 zi lucratoare

Termen de solutionare

  • Regim normal: 5 zile lucratoare
  • Regim de urgenta: 2 zile lucratoare

Taxa OCPI

  • Regim normal:  30 lei
  • Regim de urgenta: 150 lei

Documente predate

  • Plan de incadrare in zona