Informatii cadastrale

Pentru un imobil identificat prin numar cadastral Oficiul de cadastru si publicitate imobiliara poate elibera informatii cu privire la imobilul in cauza si la vecinatatile acestuia.

Informatiile furnizate ofera o imagine de ansamblu asupra imobilului, acestea fiind utile in cazul demararii unei documentatii cadastrale.

Acte necesare

  • Plan de amplasament si delimitare sau un extras de carte funciara din care sa reiasa numarul cadastral
  • Cerere tip.

Termen de executie

1 zi lucratoare

Termen de solutionare

  • 5 zile lucratoare

Taxe OCPI

Nu se percepe taxa.

Documente predate

Anexa 1, ce cuprinde informatii cu privire la imobil.