Extrase C.F.

Extrasul de carte funciara certifica toate datele de identificare si situatia juridica actuala a imobilului:descrierea imobilului,numele si prenumele proprietarilor actele in baza carora acestia au dobandit proprietatea, sarcinile bunului: ipoteci, comandamente, interdictii de instrainare, privilegii etc.

Extrasul de carte funciara pentru informare se elibereaza de Biroul de carte funciara.

Acte necesare

  • Extras de carte funciara vechi sau incheiere de intabulare pe care sa existe numarul de carte funciara.
  • Cerere tip.

Termen de executie

1-2 zile lucratoare

Termen de solutionare BCF

  • Regim normal: 3 zile lucratoare
  • Regim de urgenta: 1 zi lucratoare

Taxa BCF

  • Regim normal: 20 lei
  • Regim de urgenta:100 lei

Documente predate

Extras de carte funciara pentru informare