Extrase C.F.

Extrasul de carte funciara certifica toate datele de identificare si situatia juridica actuala a imobilului:descrierea imobilului,numele si prenumele proprietarilor actele in baza carora acestia au dobandit proprietatea, sarcinile bunului: ipoteci, comandamente, interdictii de instrainare, privilegii etc.

Excerpts from Land Registry for information is released by the Land Registry Office.Extrasul de carte funciara pentru informare se elibereaza de Biroul de carte funciara.

Necessary documentsActe necesare

 • Old excerpt from Land Registry or closure of registration in the Land Registry on which it will appear the Land Registry number
 • Application forms

 • Extras de carte funciara vechi sau incheiere de intabulare pe care sa existe numarul de carte funciara.
 • Cerere tip.

Execution periodTermen de executie

 • 1-2 working days

1-2 zile lucratoare

Term of documentation approval by the Land Registry Office (LRO)Termen de solutionare BCF

 • Normal regime: 3 working days
 • Emergency regime: 1 working day

 • Regim normal: 3 zile lucratoare
 • Regim de urgenta: 1 zi lucratoare

LRO FeesTaxa BCF

 • Normal regime: 20 lei
 • Emergency regime:100 lei

 • Regim normal: 20 lei
 • Regim de urgenta:100 lei

Handed documentsDocumente predate

Excerpt from Land Registry for informationExtras de carte funciara pentru informare