Duplicate documentatii cadastrale

Pentru un teren sau apartament se pot elibera de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara copii conforme cu originalul ale documentatiilor cadastrale aflate in arhiva oficiului teritorial. Acestea isi dovedesc utilitatea in cazul in care documentatia a fost pierduta, deteriorata etc.

Acte necesare

  • Plan de amplasament si delimitare sau extras de carte funciara in care sa fie mentionat numarul cadastral
  • Cerere tip
  • Copie act de identitate deponent

Termen de executie

  • 1-2 zile lucratoare

Termen de solutionare OCPI

  • Regim normal: 5 zile lucratoare
  • Regim de urgenta: 2 zile lucratoare

Taxa OCPI

  • Regim normal: 5 lei / pagina
  • Regim de urgenta: 25 lei / pagina

Documente predate

Duplicat documentatie cadastrala.