Elemente proiectate

Prin operatiunea de trasare a elementelor proiectate se intelege transpunerea/pozitionarea in teren a elementelor caracteristice din proiect.  Astfel acestea pot fi foarte variate, incepand de la trasarea unor elemente in cadrul unor constructii (montarea prefabricatelor de beton, pozitionarea stalpilor, a golurilor, etc.) pana la sistematizarea verticala (materializarea pe teren a cailor de comunicatii, retele edilitare, rigole, spatii verzi etc).

Necessary documentsActe necesare

  • general /execution plans in digital format (AutoCAD dwg).

  • proiect general / planuri de executie in format digital ( format .dwg AutoCad)

Execution periodTermen de executie

  • 1-2 working days

  • 1-2 zile lucratoare

Handed documentsDocumente predate

  • Marking  report

  • Procese verbale de trasare

PricesPreturi

  • from 120 euro / day

  • de la 120 euro / zi