Planimetrice

Releveele post executie planimetrice sunt executate pentru a verifica forma, pozitia si amplasamentul elementelor planimetrice executate.

RecommendationRecomandare

Our company recommendation is to request surveys or post execution  plans because through them is established the execution accuracy early in the building process and so is highlighted the position, geometry and exact dimensions and location of all constructed elements.Recomandarea societatii noastre este sa solicitati relevee sau planuri de situatie post executie intrucat prin intermediul acestora se  constata din timp corectitudinea executiei din timpul procesului de construire  si astfel se evidentiaza pozitionarea, geometria si dimensiunile exacte cat si localizarea tuturor elementelor realizate.

Necessary documentsActe necesare

  • project in digital format (AutoCAD dwg. files).

  • proiect in format digital (fisiere .dwg AutoCAD)

Execution periodTermen de executie

  • 1-2 working days

  • 1-2 zile lucratoare

Releveu AS BUILT planimetrie placute1Releveu AS BUILT planimetrie placute1