Relevee post executie

Releveele post executie mai sunt numite si planuri "AS BUILT" , acestea sunt intocmite dupa realizarea anumitor parti determinante ale investitiei cu scopul de a verifica corectitudinea executiei in comparatie cu proiectul general. In functie de elementele masurate distingem :

RecommendationRecomandare

Our company recommendation is to request surveys or post execution  plans because through them is established the execution accuracy early in the building process and so is highlighted the position, geometry and exact dimensions and location of all constructed elements.Recomandarea societatii noastre este sa solicitati relevee sau planuri de situatie post executie intrucat prin intermediul acestora se  constata din timp corectitudinea executiei din timpul procesului de construire  si astfel se evidentiaza pozitionarea, geometria si dimensiunile exacte cat si localizarea tuturor elementelor realizate.

Releveu AS BUILTReleveu AS BUILT