Calcule de volum

In cadrul serviciilor de tip asistenta executie, calculele volumelor de sapatura umplutura sunt executate in cazul lucrarilor de constructii pentru a calcula volumul de sapatura/umplutura executat in diferite stadii de executie sau calculul unor stive de materii prime (nisip, carbune, pietris)  sau a haldelor si bazinelor.

Our company is specialized in  measurement and calculation of cut and fill volume. Measurements can be carried out using classical or semi-robotic total stations, GNSS-RTK equipment or photogrammetric techniques. The resulted data are presented textual and also  graphical to be more suggestive and easy to interpret.Societatea noastra este specializata in efectuarea masuratorilor si calculul volumelor de umplutura/sapatura. Masuratorile pot fi efectuate in mod clasic sau semiautomat utilizand statii totale robotizate , echipamente GNSS-RTK sau tehnici fotogrametrice. Datele rezultate sunt prezentate in mod textual dar si grafic pentru a fi cat mai sugestive si usor de interpretat.

Necessary documentsActe necesare

  • project in digital format (AutoCAD dwg. files).

  • proiect in format digital (fisiere .dwg format AutoCad)

Execution periodTermen executie

  • 1-2 working days

  • 1-2 zile lucratoare

Voum1Voum1